Grigliati stirati-Striati Fils

Stirati-Striati

Tabella caratteristiche tecniche dei grigliati stirati e striati.

Tipi Fils 15 - Fils 16

MaterialeDCrDim mmDL x DCnFormatoGeomPeso kg/m²Tipo
ACC14.01000x200043 x 17FR17Fils 15 sp 3
ACC14.0a richiesta43 x 17FR23Fils 16 sp 4

Tipi Fils 21 - Fils 22

MaterialeDCrDim mmDL x DCnFormatoGeomPeso kg/m²Tipo
ACC13.4
 • 1000x2000
 • 1250x2500
 • 1500x3000
45 x 15FE17.5Fils 21 sp 3
ACC13.41000x200045 x 15FE24Fils 22 sp 4

Tipi E3 - E4

MaterialeDCrDim mmDL x DCnFormatoGeomPeso kg/m²Tipo
ACC19.5
 • 1000x2000
 • 1250x2500
 • 1500x3000
45 x 18FE11E 3 sp 3
ACC19.5
 • 1000x2000
 • 1250x2500
45 x 18FE14E 4 sp 4

Tipi Fils 4 - Fils 5

MaterialeDCrDim mmDL x DCnFormatoGeomPeso kg/m²Tipo
ACC20.0
 • 1000x2000
 • 1250x2500
62,5 x 20FR3Fils 4 sp 4
ACC20.0
 • 1000x2000
 • 1250x2500
 • 1500x3000
62,5 x 20FR18Fils 5 sp 3

Tipi Fils 6 - Fils 7 - Fils 8

MaterialeDCrDim mmDL x DCnFormatoGeomPeso kg/m²Tipo
ACC22.31000x200090 x 30FR22.3Fils 6 sp 4
ACC22.3a richiesta90 x 30FR23Fils 7 sp 4
ACC22.3a richiesta90 x 30FR25Fils 8 sp 5

Tipi Fils 1 - Fils 2 - Fils 3

MaterialeDCrDim mmDL x DCnFormatoGeomPeso kg/m²Tipo
ACC25.4
 • 1000x2000
 • 1250x2500
 • 1500x3000
110 x 40FR17Fils 1 sp 4
ACC25.41000x2000110 x 40FR19.5Fils 2 sp 4
ACC25.41000x2000110 x 40FR22Fils 3 sp 5